Виконання норм протипожежної безпеки

На виконання Правил пожежної безпеки та з метою підвищення поінформованості у питаннях пожежної профілактики у Херсонському вищому училищі фізичної культури було проведенно спеціальне навчання по дотриманню правил пожежної безпеки на робочих місцях. Відповідальний за протип ожежний стан в училищі створив інсценоване займання з безпечним димом для більшої реалістичності. Всі учасники процесу були залучені до рятування від умовної пожежі. У ході практичного заняття відпрацьовано евакуацію працівників з робочих кабінетів, проводилося гасіння умовної пожежі членами добровільної пожежної дружини.
Підводячи підсумок проведеного, зроблено висновок, що такі практичні заняття вкрай необхідні. Вони позитивно впливають на психологічну готовність до нештатних ситуацій, підвищують рівень не лише теоретичних знань, а й практичних навичок, поліпшують обізнаність та дають необхідну базу для швидкого та ефективного реагування в разі виникнення надзвичайних подій.